• Program Školské ovocie


    • Naša školská jedáleň je zapojená do programu „Školské ovocie“, čo znamená pravidelné zabezpečovanie ovocia a zeleniny alebo výrobkov z nich do škôl. Dotované ovocie a zeleninu nie je možné použiť na prípravu jedál a sú určené len na spotrebu žiakov v škole. Ovocie je dotované z prostriedkov Európskej únie a z prostriedkov štátneho rozpočtu na podporu spotreby ovocia a zeleniny a výrobkov z ovocia a zeleniny, ktoré sú uvedené v osobitnom predpise, pre deti v materských školách, pre žiakov v základných školách a pre deti a žiakov v školách pre deti alebo žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami.

     Cieľom programu je:

     1. zvýšiť spotrebu ovocia a zeleniny u detí predškolského a školského veku,
     2. zmeniť stravovacie návyky u detí už v rannom školskom veku,
     3. znížiť výskyt nad hmotnosti a obezity u detí,
     4. podporiť zdravú výživu a zvýšiť informovanosť o výživovej hodnote jednotlivých druhov ovocia a zeleniny.

      

     Ovocie i zelenina obsahuje 5 najdôležitejších látok pre ľudský organizmus, ktoré zlepšujú našu kondíciu, posilňujú náš imunitný systém a sú výborným zdrojom prírodnej energie.

      

     1. Vitamíny - posilňujú funkcie dôležitých orgánov v tele.
     2. Vláknina     –    podporuje     funkciu    žalúdka    a     čriev,     znižuje     riziko     vzniku  kardiovaskulárnych ochorení.
     3. Mastné kyseliny – sú cenné a obsiahnuté v šupke dužinatých plodov.
     4. Fruktóza a iné jednoduché cukry - dodávajú energiu pre organizmus.
     5. Minerálne látky - najmä draslík - priaznivo ovplyvňujú biochemické procesy.